couleurs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za couleurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.couleur [kulœʀ] SAMOST ž

1. couleur (gén):

colour Brit
coloureds Brit pl

II.couleurs SAMOST fpl

III.couleur [kulœʀ]

IV.couleur [kulœʀ]

glej tudi goût

goût, gout [ɡu] SAMOST m

3. goût (discernement):

4. goût (gré):

Prevodi za couleurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

couleurs v slovarju PONS

Prevodi za couleurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.couleur [kulœʀ] SAMOST ž

II.couleur [kulœʀ] PRID sans pl

Individual translation pairs

Prevodi za couleurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

couleurs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

couleurs iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文