joli v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za joli v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.joli (jolie) [ʒɔli] PRID

1. joli (beau):

II.joli SAMOST m

III.joli (jolie) [ʒɔli]

IV.joli (jolie) [ʒɔli]

Individual translation pairs

Prevodi za joli v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

joli v slovarju PONS

Prevodi za joli v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

joli(e) [ʒɔli] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za joli v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

joli Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文