wasn't v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za wasn't v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

wasn't → was not

Individual translation pairs

Prevodi za wasn't v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wasn't v slovarju PONS

Prevodi za wasn't v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi be

Individual translation pairs

Prevodi za wasn't v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wasn't Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文