train v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za train v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.train [tʀɛ̃] SAMOST m

II.en train phrase

III.train [tʀɛ̃]

train avant MOTOR
train avant AVIAT
train de neige TRANSP
train de pneus MOTOR
set of tyres Brit
train de pneus MOTOR
train roulant MOTOR
train routier TRANSP
train routier TRANSP

IV.train [tʀɛ̃]

glej tudi vache, mener, marche

I.vache [vaʃ] PRID inf

II.vache de PRID

III.vache [vaʃ] SAMOST ž

IV.la vache MEDMET

V.vache [vaʃ]

VI.vache [vaʃ]

6. mener (faire aboutir):

7. mener (poursuivre):

III.mener [məne]

I.marche [maʀʃ] SAMOST ž

4. marche (fonctionnement de mécanisme):

II.marches SAMOST fpl

III.marche [maʀʃ]

IV.marche [maʀʃ]

train-train, traintrain [tʀɛ̃tʀɛ̃] SAMOST m <pl train-train> inf

tram-train [tʀamtʀɛ̃] SAMOST m TRANSP

arrière-train <pl arrière-trains> [aʀjɛʀtʀɛ̃] SAMOST m

boute-en-train, boutentrain <pl boute-en-train, boutentrains> [butɑ̃tʀɛ̃] SAMOST mf

Individual translation pairs

Prevodi za train v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

train v slovarju PONS

Prevodi za train v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

train [tʀɛ̃] SAMOST m

train-train [tʀɛ̃tʀɛ̃] SAMOST m sans pl inf

train-ferry <train-ferrys [ou train-ferries]> [tʀɛ̃feʀi] SAMOST m

arrière-train <arrière-trains> [aʀjɛʀtʀɛ̃] SAMOST m

boute-en-train [butɑ̃tʀɛ̃] SAMOST m inv

Prevodi za train v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

train Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文