left v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za left v slovarju angleščina»francoščina

I.left [Brit lɛft, Am lɛft] GLAG pt GLAG pp

left → leave

glej tudi leave

1. leave (depart from):

3. leave (let remain):

4. leave (allow to do):

I.ultra-left [Brit ˌʌltrəˈlɛft, Am ˌəltrəˈlɛft] SAMOST

II.ultra-left [Brit ˌʌltrəˈlɛft, Am ˌəltrəˈlɛft] PRID

left-hand [Brit lɛftˈhand, Am ˌlɛftˈhænd] PRID

left v slovarju PONS

Prevodi za left v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi leave2, leave1

left Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文