retard v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za retard v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.retard [ʀ(ə)taʀ] PRID MED

II.retard [ʀ(ə)taʀ] SAMOST m

1. retard:

III.retard [ʀ(ə)taʀ]

glej tudi métro

Individual translation pairs

Prevodi za retard v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

retard v slovarju PONS

Prevodi za retard v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

retard [ʀ(ə)taʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za retard v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

retard Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文