birthday v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za birthday v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

birthday [Brit ˈbəːθdeɪ, Am ˈbərθˌdeɪ] SAMOST

glej tudi Knight/Dame, Honours List

Individual translation pairs

Prevodi za birthday v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

birthday v slovarju PONS

Prevodi za birthday v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za birthday v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

birthday Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文