deuxième v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za deuxième v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

deuxième [døzjɛm] PRID

Prevodi za deuxième v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

deuxième v slovarju PONS

Prevodi za deuxième v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi cinquième

I.cinquième [sɛ̃kjɛm] PRID antéposé

II.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST mf

III.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST m

IV.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST ž

Prevodi za deuxième v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

deuxième Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

deuxième iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za deuxième v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文