English v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za English v slovarju angleščina»francoščina

I.English [Brit ˈɪŋɡlɪʃ, Am ˈɪŋ(ɡ)lɪʃ] SAMOST

II.English [Brit ˈɪŋɡlɪʃ, Am ˈɪŋ(ɡ)lɪʃ] PRID

english [Brit ˈɪŋɡlɪʃ, Am ˈɪŋ(ɡ)lɪʃ] SAMOST Am (in billiards)

un-English [Brit ʌnˈɪŋɡlɪʃ, Am ˌənˈɪŋ(ɡ)lɪʃ] PRID

glej tudi National Trust, National Trust

English v slovarju PONS

Prevodi za English v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za English v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

English Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文