class v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za class v slovarju angleščina»francoščina

II.class [Brit klɑːs, Am klæs] PRID inf (excellent)

class v slovarju PONS

Prevodi za class v slovarju angleščina»francoščina

class Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

class iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

class iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文