société v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za société v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

société [sɔsjete] SAMOST ž

Fraze:

Société [sɔsjete] ž

Prevodi za société v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

société v slovarju PONS

Prevodi za société v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

société SAMOST ž

société [sɔsjete] SAMOST ž

Société [sɔsjete] SAMOST ž POL

Prevodi za société v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

société Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

société iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文