civile v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za civile v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.civil (civile) [sivil] PRID

II.civil SAMOST m

Prevodi za civile v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

civile v slovarju PONS

Prevodi za civile v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za civile v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

civile Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

civile iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za civile v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文