defence v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za defence v slovarju angleščina»francoščina

I.defence Brit, defense Am [Brit dɪˈfɛns, Am dəˈfɛns, ˈdiˌfɛns] SAMOST

5. defence LAW:

self-defence Brit, self-defense Am [Brit sɛlfdɪˈfɛns, Am ˈˌsɛlf dəˈfɛns, ˈˌsɛlf diˈfɛns] SAMOST

defence v slovarju PONS

Prevodi za defence v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za defence v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

defence Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

defence iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文