support v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za support v slovarju angleščina»francoščina

I.support [Brit səˈpɔːt, Am səˈpɔrt] SAMOST

1. support (moral, financial, political):

support v slovarju PONS

Prevodi za support v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za support v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

support Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

support iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文