representatives v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za representatives v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.representative [Brit rɛprɪˈzɛntətɪv, Am ˌrɛprəˈzɛn(t)ədɪv] SAMOST

II.representative [Brit rɛprɪˈzɛntətɪv, Am ˌrɛprəˈzɛn(t)ədɪv] PRID

Prevodi za representatives v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

representatives v slovarju PONS

Prevodi za representatives v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za representatives v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

representatives Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

élu(e) m (ž)

representatives iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za representatives v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文