ayant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ayant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ayant cause <pl ayants cause> [ɛjɑ̃koz] SAMOST m LAW

ayant droit <pl ayants droit> [ɛjɑ̃dʀwa] SAMOST m

avoir2 [avwaʀ] SAMOST m

Prevodi za ayant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ayant v slovarju PONS

Prevodi za ayant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ayant [ɛjɑ̃] GLAG

ayant part prés de avoir

glej tudi avoir

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

Prevodi za ayant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ayant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ayant iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za ayant v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文