drunk v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za drunk v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

drunk → drink

glej tudi drink

II.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] GLAG preh.

III.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] GLAG nepreh.

IV.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] GLAG povr

II.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] GLAG preh.

III.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] GLAG nepreh.

IV.drink <prét drank, part passé drunk> [Brit drɪŋk, Am drɪŋk] GLAG povr

I.drink away GLAG [Brit drɪŋk -, Am drɪŋk -] (drink away [sth], drink [sth] away)

II.drink up GLAG [Brit drɪŋk -, Am drɪŋk -] (drink up [sth], drink [sth] up)

Prevodi za drunk v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

drunk v slovarju PONS

Prevodi za drunk v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi drink

Prevodi za drunk v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

drunk Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文