flotte v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za flotte v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flotte [flɔt] SAMOST ž

III.flotter [flɔte] GLAG impers inf (pleuvoir)

Individual translation pairs

Prevodi za flotte v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

flotte v slovarju PONS

Prevodi za flotte v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flotte1 [flɔt] SAMOST ž

flotte2 [flɔt] SAMOST ž inf

II.flotter [flɔte] GLAG nepreh. impers inf (pleuvoir)

Individual translation pairs

Prevodi za flotte v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

flotte Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文