float v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za float v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za float v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

float v slovarju PONS

Prevodi za float v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za float v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

float Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文