like v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za like v slovarju angleščina»francoščina

1. like (in the same manner as):

2. like (similar to, resembling):

glej tudi bird-like, childlike

2. like (find to one's taste):

préférer X à Y

3. like:

5. like (wish):

trance-like [Brit ˈtrɑːnslʌɪk, Am ˈtrænsˌlaɪk] PRID

I.shell-like [Brit, Am ˈʃɛlˌlaɪk] SAMOST Brit inf, hum

like-minded [Brit lʌɪkˈmʌɪndɪd, Am ˈlaɪk ˈˌmaɪndɪd] PRID

snake-like [Brit ˈsneɪklʌɪk, Am ˈsneɪkˌlaɪk] PRID

like v slovarju PONS

Prevodi za like v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za like v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

like Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文