sois v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sois v slovarju francoščina»angleščina

être2 [ɛtʀ] SAMOST m

soi1 [swa] OSEB ZAIM

2. soi (objet, concept, idée):

soi2 [swa] SAMOST m

soi-même [swamɛm] OSEB ZAIM

bien-être [bjɛ̃nɛtʀ] SAMOST m

non-être <pl non-être> [nɔnɛtʀ] SAMOST m

mieux-être <pl mieux-être> [mjøzɛtʀ] SAMOST m

mal-être <pl mal-être> [malɛtʀ] SAMOST m

peut-être [pøtɛtʀ] PRIS

sois v slovarju PONS

Prevodi za sois v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sois [swa] GLAG

sois subj prés de être

glej tudi être

II.être [ɛtʀ] irr GLAG nepreh. impers

IV.être [ɛtʀ] irr SAMOST m

II.être [ɛtʀ] irr GLAG nepreh. impers

IV.être [ɛtʀ] irr SAMOST m

I.soi [swa] ZAIMEK pers

II.soi [swa] SAMOST m

bien-être [bjɛ̃nɛtʀ] SAMOST m sans pl

peut-être [pøtɛtʀ] PRIS

I.soi-disant [swadizɑ̃] PRID inv, antéposé

II.soi-disant [swadizɑ̃] PRIS

soi-même [swamɛm] ZAIMEK pers

quant-à-soi [kɑ̃taswa] SAMOST m inv

Prevodi za sois v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sois Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

qui que tu sois (subj)
non que je sois triste (subj) , mais ...

sois iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文