détester v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za détester v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se détester GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za détester v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

détester v slovarju PONS

détester Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文