doing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za doing v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi do1, do2

it's a poor do inf if

do MUS → doh

it's a poor do inf if

how-do-you-do [Am ˌhaʊdəjəˈdu], how-d'ye-do SAMOST inf

derring-do [Brit ˌdɛrɪŋˈduː, Am ˌdɛrɪŋˈdu] SAMOST prov

do-gooder [Brit duːˈɡʊdə, Am ˈduˌɡʊdər] SAMOST inf, pej

doing v slovarju PONS

Prevodi za doing v slovarju angleščina»francoščina

how-do-you-do [ˌhaʊdjʊˈdu:, Am ˈhaʊdəju:du:] SAMOST inf

doing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文