do v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za do v slovarju angleščina»francoščina

1. do (perform task, be busy):

3. do (finish):

how-do-you-do [Am ˌhaʊdəjəˈdu], how-d'ye-do SAMOST inf

derring-do [Brit ˌdɛrɪŋˈduː, Am ˌdɛrɪŋˈdu] SAMOST prov

do-gooder [Brit duːˈɡʊdə, Am ˈduˌɡʊdər] SAMOST inf, pej

1. do with (involve):

do v slovarju PONS

Prevodi za do v slovarju angleščina»francoščina

1. do (carry out):

how-do-you-do [ˌhaʊdjʊˈdu:, Am ˈhaʊdəju:du:] SAMOST inf

do Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文