tant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.tant [tɑ̃] PRIS

1. tant:

2. tant (dans une comparaison):

3. tant (aussi longtemps):

II.tant de DOL indéf

III.tant [tɑ̃] (dans des locutions)

Prevodi za tant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

tant v slovarju PONS

Prevodi za tant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.tant [tɑ̃] PRIS

II.tant [tɑ̃] SAMOST m (date)

Individual translation pairs

Prevodi za tant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

tant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文