vegetables v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vegetables v slovarju angleščina»francoščina

vegetable [Brit ˈvɛdʒtəb(ə)l, ˈvɛdʒɪtəb(ə)l, Am ˈvɛdʒtəb(ə)l, ˈvədʒədəb(ə)l] SAMOST

Individual translation pairs

vegetables v slovarju PONS

Prevodi za vegetables v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za vegetables v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vegetables Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

maraîcher(-ère) m (ž)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文