jardin v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za jardin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

jardin [ʒaʀdɛ̃] SAMOST m

cité-jardin <pl cités-jardins> [siteʒaʀdɛ̃] SAMOST ž

rez-de-jardin <pl rez-de-jardin> [ʀɛdʒaʀdɛ̃] SAMOST m

haut-de-jardin <pl hauts-de-jardin> [ˈodəʒaʀdɛ̃] SAMOST m

Prevodi za jardin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jardin v slovarju PONS

Prevodi za jardin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

jardin [ʒaʀdɛ̃] SAMOST m

rez-de-jardin [ʀed(ə)ʒaʀdɛ̃] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za jardin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

jardin Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文