table v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za table v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

table [tabl] SAMOST ž

2. table (lieu du repas):

à table
to book a table (for five) Brit
à table!

8. table (facette supérieure d'une pierre):

table de jeu JEUX
table ronde lit, fig

dessous-de-table <pl dessous-de-table> [d(ə)sudtabl] SAMOST m

Prevodi za table v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

table v slovarju PONS

Prevodi za table v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

table [tabl] SAMOST ž

dessous-de-table [d(ə)sud(ə)tabl] SAMOST m inv

Prevodi za table v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

table Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文