faut v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za faut v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

faut → falloir

glej tudi falloir

1. falloir:

2. falloir:

3. falloir:

Fraze:

II.s'en falloir GLAG povr

III.falloir [falwaʀ]

1. falloir:

2. falloir:

3. falloir:

Fraze:

II.s'en falloir GLAG povr

III.falloir [falwaʀ]

Individual translation pairs

Prevodi za faut v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

faut v slovarju PONS

Prevodi za faut v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

faut [fo] GLAG

faut indic prés de falloir

glej tudi falloir

I.falloir [falwaʀ] irr GLAG nepreh. impers

II.falloir [falwaʀ] irr GLAG povr impers (manquer)

I.falloir [falwaʀ] irr GLAG nepreh. impers

II.falloir [falwaʀ] irr GLAG povr impers (manquer)

Individual translation pairs

Prevodi za faut v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

faut Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文