fix v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fix v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

4. fix (attach, insert):

I.fix on GLAG [Brit fɪks -, Am fɪks -], fix upon GLAG (fix on [sth])

II.fix on GLAG [Brit fɪks -, Am fɪks -], fix upon GLAG (fix on [sth], fix [sth] on) (attach)

Individual translation pairs

Prevodi za fix v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

fix v slovarju PONS

Prevodi za fix v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za fix v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fix Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文