refaire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za refaire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. refaire (faire de nouveau):

II.se refaire GLAG povr

Prevodi za refaire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

refaire v slovarju PONS

Prevodi za refaire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za refaire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

refaire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文