meuble v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za meuble v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.meuble [mœbl] PRID

II.meuble [mœbl] SAMOST m

III.meuble [mœbl]

IV.meuble [mœbl]

glej tudi meubler

II.se meubler GLAG povr

garde-meubles, garde-meuble <pl garde-meubles> [ɡaʀdəmœbl] SAMOST m

monte-meubles, monte-meuble <pl monte-meubles> [mɔ̃tmœbl] SAMOST m

Prevodi za meuble v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

meuble v slovarju PONS

Prevodi za meuble v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

meuble [mœbl] SAMOST m

meublé(e) [mœble] PRID

meublé [mœble] SAMOST m

garde-meuble <garde-meubles> [gaʀdəmœbl] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za meuble v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

meuble Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文