walk v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za walk v slovarju angleščina»francoščina

I.walk [Brit wɔːk, Am wɔk] SAMOST à pied is often omitted with movement verbs if we already know that the person is on foot. If it is surprising or ambiguous, à pied should be included.

1. walk:

1. walk:

I.walk-on [Brit wɔːkˈɒn, Am ˈwɔk ˌɔn] SAMOST THEAT

II.walk-on [Brit wɔːkˈɒn, Am ˈwɔk ˌɔn] PRID

glej tudi walk away

I.walk over GLAG [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk over)

II.walk over GLAG [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk over [sb]) inf

I.walk round GLAG [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk round)

II.walk round GLAG [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk round [sth])

walk v slovarju PONS

Prevodi za walk v slovarju angleščina»francoščina

walk Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文