tourist v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tourist v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tourist [Brit ˈtʊərɪst, Am ˈtʊrəst] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za tourist v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tourist v slovarju PONS

Prevodi za tourist v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za tourist v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tourist Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文