direct v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za direct v slovarju angleščina»francoščina

I.direct [Brit dɪˈrɛkt, dʌɪˈrɛkt, Am dəˈrɛkt, daɪˈrɛkt] PRID

II.direct [Brit dɪˈrɛkt, dʌɪˈrɛkt, Am dəˈrɛkt, daɪˈrɛkt] PRIS

III.direct [Brit dɪˈrɛkt, dʌɪˈrɛkt, Am dəˈrɛkt, daɪˈrɛkt] GLAG preh.

IV.direct [Brit dɪˈrɛkt, dʌɪˈrɛkt, Am dəˈrɛkt, daɪˈrɛkt] GLAG nepreh.

direct v slovarju PONS

Prevodi za direct v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za direct v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

direct Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

direct iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文