towards v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za towards v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

toward, towards [Brit təˈwɔːd, twɔːd, tɔːd, Am tɔrd, t(ə)ˈwɔrd] PREDLOG When towards is used to talk about direction or position, it is almost always translated by vers: she ran toward(s) him = elle a couru vers lui. For particular usages see the entry below.
When toward(s) is used to mean in relation to, it is translated by envers: his attitude toward(s) his parents = son attitude envers ses parents. For particular usages see the entry below.

I.make towards GLAG [Brit meɪk -, Am meɪk -] (make towards [sth/sb])

I.warm to GLAG [Brit wɔːm -, Am wɔrm -], warm towards GLAG (warm to [sb/sth])

Individual translation pairs

Prevodi za towards v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

towards v slovarju PONS

Prevodi za towards v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za towards v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

towards Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文