national v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za national v slovarju angleščina»francoščina

I.national [Brit ˈnaʃ(ə)n(ə)l, Am ˈnæʃ(ə)n(ə)l] SAMOST

II.national [Brit ˈnaʃ(ə)n(ə)l, Am ˈnæʃ(ə)n(ə)l] PRID

national v slovarju PONS

Prevodi za national v slovarju angleščina»francoščina

national Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

P et T

national iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文