militaire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za militaire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.militaire [militɛʀ] PRID

II.militaire [militɛʀ] SAMOST m

Prevodi za militaire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

militaire v slovarju PONS

Prevodi za militaire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za militaire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

militaire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文