haute v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za haute v slovarju francoščina»angleščina

haute fidélité, haute-fidélité <pl hautes(-)fidélités> [ˈotfidelite] SAMOST ž ELEC

I.haut (haute) [ˈo, ˈot] PRID

1. haut (étendu verticalement):

3. haut (dans une échelle de valeurs):

II.haut (haute) [ˈo, ˈot] PRIS

III.haut SAMOST m

1. haut (partie élevée):

V.hauts SAMOST mpl

VI.haute SAMOST ž

VII.haut (haute) [ˈo, ˈot]

haute école lit RIDING
haute mer NAUT

VIII.haut (haute) [ˈo, ˈot]

glej tudi pavé, cri

pavé [pave] SAMOST m

cri [kʀi] SAMOST m

1. cri:

haute-contre, hautecontre <pl hautes-contre, hautescontre> [ˈotkɔ̃tʀ] SAMOST ž

Haute-Loire [ˈotlwaʀ] ž (département)

Alpes-de-Haute-Provence [alpdəotpʀɔvɑ̃s] fpl (département)

Haute-Normandie [ˈotnɔʀmɑ̃di] ž

Haute-Garonne [ˈotɡaʀɔn] ž (département)

Haute-Corse [ˈotkɔʀs] ž (département)

Haute-Marne [ˈotmaʀn] ž (département)

Haute-Saône [ˈotson] ž (département)

haute v slovarju PONS

Prevodi za haute v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

haute [´ot] SAMOST ž inf

haut(e) [´o, ´ot] PRID

I.haute-fidélité [´otfidelite] SAMOST ž sans pl

II.haute-fidélité [´otfidelite] PRID inv

I.haut [´o] PRIS

II.haut [´o] SAMOST m

là-haut [lao] PRIS

haut-fond <hauts-fonds> [´ofɔ̃] SAMOST m

Prevodi za haute v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

haute Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

haute iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文