cri v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cri v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cri [kʀi] SAMOST m

1. cri:

glej tudi dernier

I.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ] PRID

1. dernier (qui termine une série):

II.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ] SAMOST mf (ž)

1. dernier (qui est à la fin):

III.en dernier PRIS

IV.dernière SAMOST ž

V.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ]

VI.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ]

Individual translation pairs

Prevodi za cri v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cri v slovarju PONS

Prevodi za cri v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za cri v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cri Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文