deadline v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za deadline v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

deadline [Brit ˈdɛdlʌɪn, Am ˈdɛdˌlaɪn] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za deadline v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

deadline v slovarju PONS

Prevodi za deadline v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za deadline v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

deadline Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文