bird v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bird v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi feather

gooney bird [Brit ˈɡuːni, Am ˈɡuni ˌbərd] SAMOST Am

dicky bird [Brit ˈdɪkɪbəːd, Am ˈdɪkiˌbərd] SAMOST inf

Individual translation pairs

bird v slovarju PONS

Prevodi za bird v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za bird v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bird Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文