nid v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nid v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

nid [ni] SAMOST m (d'oiseaux, de fourmis, guêpes)

nid de pie NAUT

nid-d'abeilles <pl nids-d'abeilles> [nidabɛj] SAMOST m

nid-de-poule <pl nids-de-poule> [nidpul] SAMOST m

Prevodi za nid v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

nid v slovarju PONS

Prevodi za nid v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za nid v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

nid Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

eyrie Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文