nous v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nous v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

nous1 [nu] OSEB ZAIM

5. nous (après une préposition):

nous2 <pl nous> [nu] SAMOST m

chez-nous <pl chez-nous> [ʃenu] SAMOST m inf

nous-même <pl nous-mêmes> [numɛm] OSEB ZAIM

Individual translation pairs

Prevodi za nous v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

nous v slovarju PONS

Prevodi za nous v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.nous [nu] ZAIMEK pers

II.nous [nu] SAMOST m

glej tudi me

me <devant voyelle ou h muet m'> [mə] ZAIMEK pers

Individual translation pairs

Prevodi za nous v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

nous Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文