tomber v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tomber v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.tomber [tɔ̃be] SAMOST m (de vêtement, tissu)

II.tomber [tɔ̃be] GLAG preh. + v avoir

III.tomber [tɔ̃be] GLAG nepreh. + v être

1. tomber (faire une chute):

2. tomber (venir d'en haut):

3. tomber (faiblir, baisser):

4. tomber:

7. tomber (se retrouver, se placer):

10. tomber (rencontrer):

11. tomber (survenir):

13. tomber (abandonner):

IV.tomber [tɔ̃be]

glej tudi sur-le-champ, sourd, sens, chaussette, Charybde, champ, bras

sur-le-champ [syʀləʃɑ̃] PRIS

I.sourd (sourde) [suʀ, suʀd] PRID

II.sourd (sourde) [suʀ, suʀd] SAMOST m (ž)

III.sourde SAMOST ž

IV.sourd (sourde) [suʀ, suʀd]

I.sens <pl sens> [sɑ̃s] SAMOST m

1. sens (direction):

2. sens:

4. sens (intuition):

II.sens [sɑ̃s] SAMOST mpl

III.sens [sɑ̃s]

IV.sens [sɑ̃s]

chaussette [ʃosɛt] SAMOST ž

Charybde [kaʀibd]

I.champ [ʃɑ̃] SAMOST m

3. champ (domaine):

II.à tout bout de champ PRIS

III.champ [ʃɑ̃]

IV.champ [ʃɑ̃]

bras <pl bras> [bʀa] SAMOST m

1. bras ANAT:

5. bras ZOOL:

Prevodi za tomber v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

tomber v slovarju PONS

Prevodi za tomber v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za tomber v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

tomber Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).