quitter v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za quitter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

3. quitter (abandonner) personne:

II.se quitter GLAG povr

glej tudi navire

Prevodi za quitter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

quitter v slovarju PONS

Prevodi za quitter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za quitter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

quitter Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文