home v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za home v slovarju angleščina»francoščina

1. home (dwelling):

1. home come, go, arrive:

I.drum home GLAG [Brit drʌm -, Am drəm -] (drum [sth] home)

home v slovarju PONS

Prevodi za home v slovarju angleščina»francoščina

home Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

home iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文