oiseau v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za oiseau v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

oiseau <pl oiseaux> [wazo] SAMOST m

glej tudi nom

I.nom [nɔ̃] SAMOST m

1. nom (désignation):

sans nom péj
nom de nom inf , nom d'un chien inf ou d'une pipe inf
hell inf

2. nom:

(c'est) à quel nom?
nom à coucher dehors inf

II.au nom de PREDLOG

III.nom [nɔ̃]

nom déposé COM, LAW
nom de domaine INFOR

IV.nom [nɔ̃]

oiseau-lyre <pl oiseaux-lyres> [wazoliʀ] SAMOST m

oiseau-mouche <pl oiseaux-mouches> [wazomuʃ] SAMOST m

Prevodi za oiseau v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

oiseau v slovarju PONS

Prevodi za oiseau v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za oiseau v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

oiseau Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文