forme v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za forme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.forme [fɔʀm] SAMOST ž

1. forme:

II.formes SAMOST fpl

I.formé (formée) [fɔʀme] GLAG pp

formé → former

II.formé (formée) [fɔʀme] PRID

glej tudi former

II.se former GLAG povr

II.se former GLAG povr

glej tudi jeunesse

jeunesse [ʒœnɛs] SAMOST ž

haut-de-forme <pl hauts-de-forme> [ˈodfɔʀm] SAMOST m

plate-forme, plateforme <pl plates-formes, plateformes> [platfɔʀm] SAMOST ž

Prevodi za forme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

forme v slovarju PONS

Prevodi za forme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

forme [fɔʀm] SAMOST ž

4. forme (variante, condition physique, intellectuelle) a. ART, LIT, MUS, LING, JUR:

formé(e) [fɔʀme] PRID

haut-de-forme [´od(ə)fɔʀm] SAMOST m inv

plateforme, plate-forme [platfɔʀm] <plates-formes> SAMOST ž

Prevodi za forme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

forme Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文