ça v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ça v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ça1 [sa] ZAIMEK dém

ça2 [sa] SAMOST m PSYCH

çà [sa] PRIS

1. CA FIN written abbr → chiffre d'affaires

2. CA ELEC written abbr → courant alternatif

Individual translation pairs

Prevodi za ça v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ça v slovarju PONS

Prevodi za ça v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ça [sa] ZAIMEK dém

glej tudi cela

cela [s(ə)la] ZAIMEK dém

Individual translation pairs

Prevodi za ça v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ça Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文